Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


számmisztika 1-15-ig

2010.02.19

számmisztika 1-15

 

Szám misztika

Akik valamelyik hónap 1-jén születtek

1-től - 15-ig

1-es

 

Birtokukban tartják az 1-es szám tiszta erejét, született vezetők, csorbítatlan az önbizalmuk, az energiájuk és az akaraterejük

 

Az ilyen emberek egyesítik magukban a logikát, az energiát, a lelkesedést, a függetlenséget és az elemzőképességet. Célra törőek, konstruktívak, eredetiek, alkotó szelleműek, újítók, és képesek céljuk elérésére összpontosítani. Hajlamosak érzelmeiket visszafogni, hogy ne mutassanak gyengeséget. Csalódnia kell annak, aki a partnerkapcsolatban szoros közelséget vár tőlük. Hajlanak a dolgok félbehagyására, és mindig találnak kifogást, hogy miért nem viszik végig, amibe belekezdtek. Inkább másokat oktatgatnak, hogy mit hogyan kellene csinálni, ők maguk nem csinálják. Éles eszűek, és szeretik pontosan végiggondolni a dolgokat. Jól teszik, ha többféle területtel foglalkoznak vagy mellékfoglalkozásokat is vállalnak, ahelyett, hogy Egyetlen ágazatra specializálódnak.

 

Nagyon érzékenyek és mély érzésűek, mégis visszafogottan viselkednek, és a többiek hidegnek vagy részvétlennek Gyakran tartják őket. Ritkán mutatnak rokonszenvet mások iránt, ám maguknak megkívánják a szimpátiát, a dicséretet és a megerősítést.

 

Az 1-es negatív oldalai: materializmus, egoizmus, arrogancia, féltékenység.

 

Született vezetők, akik Előszeretettel ragadnak meg minden alkalmat, ahol rátermettségüket bizonyíthatják. Mélységesen utálnak másokkal egyenrangúként vagy alárendeltjeként dolgozni. Ők a mindig ugrásra kész egyénieskedők, akik a gyorsan meg nem oldható problémákat megkerülve, könnyen magányos "gerillaháborúba" kezdenek. Önbizalmuk gigantikus - ellentétben a másokba vetett bizalmukkal.

 

További Ismertetőjegyek: becsületesek, 50 éves kortól kezdve hűségesek. Bámulatos mértékű pénzbevétel, amely egy regény áll összefüggésben. Szilárdan a tényszerűség talaján állnak.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: Azok valók nekik, amelyek nyilvánosságot biztosítanak számukra, mint például: bolti eladó, pilóta, mérnök, feltaláló, analitikus, tanár, reklámszakember vagy író.

Akik valamelyik hónap 2-án születtek

 

2-es

 

Barátságosak, kedvesek, segítőkészek, békeszeretőek, idealisták, érzelmesek, tapintatosak, diplomatikusak, intuitívak és néha bogarasak

 

Kimondottan Közösségi szelleműek, ennek következtében Gyakran helyezik saját érdeküket a társaiké mögé. Némelyiküket erre a békesség szeretete készteti, némelyiküket az, hogy szerintük a másik ember - partnere, gyermekei - érdekei előbbre valók, mint az övé. Ha a hozzá közel álló személy jól érzi magát, ő is jól érzi magát, akkor képes csak a boldogságra, ha harmonikus párkapcsolatban él.

 

Aki 2-án született, azt Gyakran kinevetik, és szeretik kihasználni. Tehát az illetőnek vigyáznia kell, hogy ne fordítsák kárára azt a késztetését, hogy alkalmazkodik mások igényeihez. Még meg kell tanulnia távolságot tartani, és több súlyt kell fektetnie a saját igényeinek érvényesítésére. Az ilyen embereket mindenki nagyon szereti. Időnkénti hangulatingadozásuk depresszióba csaphat át.

 

Hajlamosak alábecsülni képességeiket, és Emiatt Fennáll az a veszély, hogy a többiek pofozó bábujává válhatnak. Mély érzésűek, és igénylik, hogy jóindulat Vegye őket körül. Szeretik az embereket, de nagy csoportban elvegyülve többnyire kellemetlenül érzik magukat. Néha levertség vesz rajtuk erőt, ilyenkor szükségük van a másoktól kapott támaszra. Szívesebben dolgoznak csapatban, mint egyedül.

 

Akár férfiről van szó, akár nőről, ő az "anya" - a Gondoskodó, teremtő és megóvó erő, aki másoknak melegséget és biztonságot ad, ám sokszor szenved önnön érzelmeinek zűrzavarai miatt, és úgy érzi, nem értik meg, szabad prédája az opportunista haszonlesőknek .

 

Fiatalabb éveiben nemigen veszi komolyan az életet. Később többnyire megváltozik - házassága, a pénz vagy társadalmi pozíciója miatt. Hajlamos a könnyelműségre. Érettebb korában meglepő szerelmi kalandokba keveredik.

 

A hozzájuk Ülő foglalkozások: sikeres lehet a szociális gondoskodás teren vagy Állami szolgálatban, politikusként, analitikusként, könyvtárosként, titkárként, aprólékos munkák kivitelezésében, rendőrként vagy a művészetben, Például a festészetben, a zenében vagy a táncművészetben.

Akik valamelyik hónap 3-án születtek

 

3-as

 

Jó kapcsolatteremtő képességűek, vonzóak, nyitottak, fantáziadúsak és remek beszélgetőpartnerek

 

Az ilyen emberekben sok az életöröm, és általában nagyon szeretik őket. Nyereséget jelentenek bármilyen társaságnak, mert a tizenegy képzeletük, és jól tudnak sztorikat mesélni. Sikeresek, ha többféle tevékenységgel is foglalkoznak, mert mindenképpen le kell kötniük magukat valamivel. Ügyeljenek arra, hogy ne kritizálgassanak másokat. Az a sajátosságuk, hogy minden betegségből gyorsan felgyógyulnak.

 

Könnyen jutnak el az elégedettségig, és minden szituációban megtalálják a jót. Gondolkodásuk gyors és kreatív, és sok esetben érzik úgy, hogy foglalkozásuk korlátok közé szorítja őket, parlagon hever szellemük elevensége és jó kapcsolatteremtő képességük. A rutinmunkát szívesen másokra hagyják. Számtalan új ötletük van, de ezekből keveset valósítanak meg.

 

Nyughatatlanok, és sokuknak nem csak Egyetlen Jelentős párkapcsolatuk van az életükben. Ez a rendíthetetlen optimista típusa, aki nehezen megingatható pozitív életszemléletével vagy magával ragadja a többieket is, vagy pedig rettenetesen az idegeikre megy. A problémák nem keserítik el őket, Hanem éppenséggel remek lehetőséget nyújtanak nekik arra, hogy bizonyságát nyújtsák kreativitásuknak, és eredeti megoldási lehetőségekkel rukkolhassanak elő.

Ők a szerencse fiai minden teren. Minden játszva sikerül nekik. Csak nehogy könnyelművé váljanak, és el ne szaladjon velük a ló! Éles eszük és gyors felfogóképességük rendkívül sebezhetővé is teszi Ezeket az embereket.

 

Életük ötödik és hatodik évtizedében óvakodniuk kell a hamis barátoktól.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: jó a beszédkészségük, és többnyire sikeresek az olyan területeken, ahol erre a készségre van SZÜKSÉG (az oktatás és a kereskedelem a legjobb példa rá).

Akik valamelyik hónap 4-én születtek

 

4-es

 

Jó szervezőtehetséggel rendelkeznek, és szeretik a kihívásokat

 

Az ilyen emberek rendszeretők, együtt érzők, takarékosak és becsületesek, Ugyanakkor anyagiasak és üzleti szelleműek. Gyakorlatias beállítottságúak, ezáltal jól megalapozzák életüket. Szorosan kötődnek a családjukhoz, a hazájukhoz és az otthonukhoz.

 

Makacs természetűek, és az egyszer már kialakított véleményüket nehezen változtatják meg.

Rossz értelemben véve konokul ragaszkodnak a szokásaikhoz, olyankor is, Amikor Azok kárukra vannak. Gyakorta tapintatlanok, ez a megrögzött őszinteségük következménye. Idegenkednek minden változástól, és ebből a szempontból meg kell tanulniuk könnyebben venni a dolgokat.

 

Lelkiismeretesek, erős a felelősségtudatuk, elveik vannak, és nem képesek hosszú Akarlak át és keményen dolgozni céljaik elérése érdekében. Szeretik a rendet, és kiválóan tudnak szervezni. Életük dolgait és másokhoz fűződő viszonyukat a tisztázottság jellemzi, és ennek révén könnyen rátalálnak az egyszerű és tartós megoldásokra. A túlzásba vitt rendszeretet Azonban görcsössé válhat, és Kínos pedantériába torkollhat.

 

Nyughatatlan emberek, hajlamosak a hajszoltságra, és életük közepén pénzügyi veszteség érheti őket, amelyet aztán üstökösszerű felemelkedés követ, olyan pénzügyi szerencse, amelyre már nem is számítottak.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek, mint vállalkozó, építész, műszaki rajzoló, gépész, titkár, irodavezető, építkezési vállalkozó, katona, ellenőr, gyors-és gépíró, jól beválhatnak szakértőként, és sikeresek lehetnek Állami tisztviselőként.

 

Akik valamelyik hónap 5-én születtek

 

5-ös

 

Sokoldalúak, és jó a kapcsolatteremtő képességük

 

Az ilyen embereknek meg kell tanulniuk, összefogni az erőiket, mert egyébként szívesen kipróbálnak mindent. Szeretik a hasonszőrűek társaságát, és többnyire jó üzletemberek. Barátkozóak, jó alkalmazkodó-készségűek és intelligensek.

 

Az életben Szabadságra és változatosságra van szükségük. Nyitottak minden kezdeményezésre, és leküzdhetetlen vágy Hajtja őket mindig új, tágabb horizontok felé. Számukra nem létezik az "úgysem sikerül" kifejezés. Mindig mindennek lehetségesnek kell lennie. A partnerkapcsolatban sem Turik a beszűkültséget. Inkább szakítanak, mihelyt úgy érzik, hogy korlátok közé kerültek.

 

Negatív tulajdonságaik: nyűgösek, sértődékenyek, makacsok és öntetszelgők.

Egy biztosat lehet állítani róluk, hogy semmi biztosat sem lehet állítani róluk. Szeretik a dolgok szüntelen változását, az átalakulásokat és a kalandokat. Nyughatatlan energiájuk Különösen jól tükröződik Szenvedélyes vitáik során.

 

Fiatalságukra a bizonytalanság jellemző. Szüleikkel, barátaikkal sok problémájuk adódik. A tanulás nehezen megy. Biztos pozícióhoz és jó keresethez inkább csak 35 éves koruk után jutnak. Az igazi nagy szerelmet 50 éves koruk után ismerik meg.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek brókerként, illetve bolti eladóként, diagnosztaként, biztosítási kárbecslőként, elemzőként, újságszerkesztőként, gyógyszerészként, szakiskolai igazgatóként, vagy sportedzőként Tőzsdei szakemberként.

Akik valamelyik hónap 6-án születtek

 

6-os

 

Pozitív gondolkodásúak, melegszívűek, nagyvonalúak és emberszeretők

 

Szeretik a szép dolgokat, az állatokat, és a kellemes, szeretettel teli környezetet. Akkor a legboldogabbak, ha segíthetnek másokon. Szeretik a házasság és a család kötelékeit, a tizenegy felfogóképességük, érzelmeik hevesek, és nagyon érzékenyek. Érzelmeiket nem szégyellik kimutatni. Gyökereik mélyen kapaszkodnak.

 

Boldogságukhoz alapvetően fontos a dicséret és az elismertség, mert szükségük van a közösségre, a szeretetre és a megerősítésre, és elkeserednek, ha kritika éri őket. A közösségben is, családjukban is ki kell venniük a részüket a felelősségvállalásból. A tökéletességre törekszenek, el akarják érni az ideáljaikat, de ez többnyire csak ritkán sikerül. Nem egyszerűen csak helyet keresnek maguknak a Nap alatt, Hanem a leginkább a nekik legmegfelelőbb helyet.

 

Nagy felelősségtudat és a többiek iránti odafigyelő szeretet jellemzi őket. Fokozottan érvényes rájuk a mondás, hogy "az én hazám az én varam" - érte küzdenek, és a hétköznapok próbatételeihez egy családi harmóniából merítenek erőt.

 

Gyermekkorukban nagyon érzékenyek. Egy nagy csalódás vár rájuk 29 éves korukban, amelyet túlzottan is mellre szívnak, de később már úgy értékelik, hogy így jártak jobban. Tartózkodjanak a túlzottan visszafogott viselkedéstől, mert az kárukra lehet.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek a Nyilvánosság előtt vagy a közösségben végzett munkákban, a zenében, a festészetben, a színjátszásban, intézményvezetőként, árvaház, Idősek Otthona, Egészségcentrum vagy szépségszalon vezetőjeként, vagy a konyhafőnöki, virágkereskedői, divattervezői pályán. Hivatásukban 45 éves koruk után egy rendkívüli lehetőség köszönt rájuk.

Akik valamelyik hónap 7-én születtek

 

7-es

 

Érzékenyek, zárkózottak, intuitívak, és jól elboldogulnak önmagukban is

 

Az ilyen emberek szívesen töltik egymagukban az idejüket tanulással és kutatással. Nagyon szeretik a barátaikat, de nehezükre esik odafigyelést színlelniük.

 

Mindent a maguk egyedi, összetéveszthetetlen módján csinálnak.

Pszichikailag nagyon felfokozottak és érzékenyek, hallgatniuk is kell a megérzéseikre. Legjobb, ha egyedül dolgoznak, mert nincs érzékük felfogni a többiek felől érkező jelzéseket. Kerülniük kell a szerencsejátékokat és a Tőzsdei spekulációt. Hajlanak az egocentrikusságra és az önfejűségre.

 

Nagyon szeretnek beszélni a gondolataikról és az elképzeléseikről. Ennek Soran hajlamosak előadásokat tartani a többieknek. Igénylik az elismerést, mert bár kifelé erőt mutatnak, Ugyanakkor fokozottan szükségük van a megerősítésre is.

 

Egész életük folyamán nagy érzelmi megterhelésnek vannak kitéve, és szüntelenül Jelentős problémákkal kell megküzdeniük. Ugyanakkor elég erősek ahhoz, hogy legyenek egy Urra gondjaikon. Egész életük látszólag a felszínen zajlik, ám gondolataik, vágyaik és reménységeik mindig a mélységek felé irányulnak. Érzelmeik erőssége révén nyílik esélyük arra, hogy behatoljanak a dolgok lényegébe. Az érzelmi élet abszolút hangsúlyozottsága azonban a gondolkodás és a cselekvés elbizonytalanodásának, valamint a könnyű sebezhetőségnek a veszélyét hordozza magában.

 

Szüleikre nem hallgatnak. Neveltetésük Soran 12 éves korukig problémák merülnek fel. Utána hatalmas Szabadságvágy vesz rajtuk erőt.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: akik Ezen a napon születtek, azokból könnyen válhat Szabadságharcos, nagy költő, vagy akár katonai, politikai vagy egyházi vezető személyiség.

Akik valamelyik hónap 8-án születtek

 

8-as

 

Kiváló üzletemberek, igyekvőek, kreatívak, és vezetői képességekkel rendelkeznek

 

Határozott érzékük van az értékek iránt. Szívesen foglalkoznak pénzzel és pénzügyekkel, és remek ötletek jutnak eszükbe arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet nyereségre Szert tenni. Becsvágyóak és gyakorlatiasak. Kemény munkára képesek, ha a cél megéri. A 8-as szerencsés születésnapnak tekinthető a pénzügyi nyereség szempontjából, mert az ilyen napon születetteknek nem kell megkóstolniuk a nélkülözést, ha konstruktívan élnek.

 

A 8-án születettek negatív tulajdonságai közé tartozik, hogy az életből néha csak a problémákat veszik észre, a szépségeket és a jó dolgokat nem. Előfordulhat, hogy zsugoriak és szűk látókörűek, nagyon sértődékenyek, hidegek, agresszívak és számítóak. Ők Azok, akik lendületesen, dinamikusan vetik magukat "az élet küzdelmeibe", és csak Egyetlen kelta tartanak szemük előtt - a sikert! Erejük és hatékonyságuk révén ők a született szervezők, ugyanezek a tulajdonságaik Azonban gátlástalan karrieristává is teheti őket.

 

A szerencse fiai, sok a barátjuk, de 30 éves korukban egy nagy csalódást élnek át, többnyire szívügyben. Sok pénz és nagy tekintély várja őket 55 éves koruktól kezdve. Vigyázat: vannak kivételek!

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek bankár, jogász, vállalkozó, mérnök, személyzetis, zenekarvezető, könyvelő vagy gyártulajdonos szakmákban.

 

Akik valamelyik hónap 9-én születtek

 

9-es

 

Született emberbarátok, akiket körülnyüzsögnek a többiek, és akiktől mindenki magától értetődőnek veszi a segítséget

 

Az emberek úgy tekintenek rájuk, mint idősebb testvérükre. Művészi és intellektuális hajlamúak. Nagyon hatnak rájuk önnön érzelmeik, és ez nagyvonalúságot eredményez náluk.

 

Gyakran előfordul, hogy olyan házasságban élnek, BON Sokkal többet adnak, mint amennyit visszakapnak. Levonhatnák a tanulságot, de hát általában Eleve jobban szeretnek adni, mint kapni.

 

Fantáziájuk gazdag, és akkor a legboldogabbak, ha valamilyen kreatív munkát végezhetnek. Nagyvonalúak, toleránsak és idealisták.

Szellemi és spirituális potenciájuk kellőképpen nagy ahhoz, hogy az ilyen kreatív munkák területen gyakorlatilag minden kelta elérhessenek - de csak akkor, ha nem találják szemben magukat valamilyen lökésszerű, impulzív energiával, amely minduntalan kilöki őket az egyenes kerékvágásból.

 

Érdeklődnék mások problémái iránt, és megértést, segítőkészséget tanúsítanak, ha úgy érzik, hogy tapasztalataikat az illető majd nagyra fogja értékelni.

 

Már életük korai szakaszaiban problémáik vannak a másik nemmel. Ennek ellenére szeretetet és megbecsülést kapnak. Ám feltétlenül őszintének kell lenniük. 50 éves korukban ne hitelezzenek pénzt, mert veszteség fenyeget. Jó esélyük van rá, hogy magas kort éljenek meg.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek a művészetekkel vagy az irodalommal kapcsolatos foglalkozásokban, ilyen Például a színművészet, a tanári vagy az előadói pálya, a vallási tevékenység, a festészet, a nagyüzemi kertészkedés, a belsőépítészet, de sikeres lehet számukra az olajüzlet, a biztosítási szakma, a reklám világa vagy az utazások.

 

Legmagasabbra mások szolgálatával juthatnak, nem pedig úgy, ha életüket önző módon Elik.

Akik valamelyik hónap 10-én születtek

10-es

 

Pozitív gondolkodásúak, kreatívak, és tudják, hogy kell értékesíteni önmagukat és ötleteiket

 

Képesek Egyidejűleg többféle dolgot is csinálni, és sokszor valósággal kényszeríteni kell őket, hogy végre álljanak már le. Függetlenek, őszinték és megbízhatóak, de csak ritkán árulják el valódi érzelmeiket. Jól tudják érvényesíteni az akaratukat, lelkesek, és erős az öntudatuk. Nyugodtan rájuk bízhatjuk magunkat. Egyenesen megmondják a véleményüket.

 

Hajlamosak a féltékenységre barátaikkal és kollégáikkal szemben. Lehetséges, hogy egyedül érzik magukat, mert talán arra kényszerülnek, hogy a saját lábukon álljanak, és kevés segítséget várhatnak kívülről. A Van bennük Kurázsi, nem ijedősek. Szükségük van egy saját felségterületre, ahova csak keveseknek engednek bejutást, mivel individualisták.

 

Hisznek a világ megvédésében, és abban, hogy "megjobbítható". Sok esetben csakugyan megvan hozzá az energiájuk és a tudásuk. Ám elfelejtik, hogy csak akkor lehet valamit megvédeni vagy radikálisan átalakítani, ha azt a többiek nem akarják, vagy legalábbis egyetértenek vele.

 

Nyugodt az életük, 30 éves korukig egy kicsit egyhangú is, 45 éves koruk után Azonban egészen nagy meglepetés érheti őket. Tartsák nyitva a szemüket, hogy életük nagy esélyét ne mulasszák el.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek egyéni tevékenységgel lehetnek, ilyen Például a feltaláló, a cégalapító, a pilóta, egy tanár, egy jogász, a reklámszakember, az író vagy a bolti eladó.

 

Akik valamelyik hónap 11-én születtek

 

11-es

 

Nagy IVU elképzeléseik vannak ugyan, de csak ritkán sikerül megvalósítaniuk vagy végigvinniük

 

Születésnapjuk száma úgynevezett "mesterszám", ennek értelmében őket az Inspiráció vezeti. Rendkívül érzékenyek, könnyen megbántódnak, és hajlamosak visszahúzódni a csigaházukba, mihelyt nehézségekkel találják magukat szemben. Nagyfokú érzékenységük miatt hamar úgy érzik, hogy bántja őket valaki, pedig szó sincs róla. Nehezen tudják ezt jól értékelni. Az ilyen embereknek meg kell tanulniuk pontosan odafigyelni, illetve helyesen megállapítani - még Mielőtt visszahúzódnának vagy szomorkodni kezdenének -, hogy valóban úgy bánnak-e velük, mint Ahogyan ők érzik.

 

Ezek az emberek nagyon intuitívak és sokféle képességgel rendelkeznek, ám Nyugtalan és ideges vérmérsékletük megnehezíti számukra céljaik elérését. Érzelmeik gyorsan átcsapnak egyik végletből a másikba. Képesek rá, hogy ötleteikkel másokat is inspiráljanak. A helyzetek és az összefüggések lényegét a felszíni kép mögött is jól ki tudják "szimatolni".

 

Intuíciójuk erősen fejlett, és mihelyt némi tapasztalatot szereznek benne, többnyire feltétel nélkül rábízzák magukat. Segítségével csakugyan Urra tudnak lenni a legtöbb problémán és helyzeten, főleg azért, mert intuíciójukhoz kreatív és eredeti szellemiség is társul.

 

A 20. életévükig Bizonyos nehézségeik adódnak a másik nemmel. Kedvetlenség, a lendület hiánya. 40 éves korukban ez hirtelen megváltozik. 70 éves korukban még egyszer rájuk Kacsint a nagy szerencse.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek előadóművészként, táncosként, aukcióvezetőként, cégalapítóként, vagy pedig az Elektromosság, a filozófia, a képzőművészet, a reklámszakma, a filmezés területen, vagy mint statisztikus, könyvelő, titkár.

Akik valamelyik hónap 12-én születtek

 

12-es

 

Birtokukban van a 3-as energiája (1 +2 = 3), egyenként az 1-es és a 2-es ereje van

 

Ennek révén összetettebb egyéniségűek, mint Azok, akik valamelyik hónap 3-án születtek. Kiválóan tudják értékesíteni önmagukat és ötleteiket. Elbűvölőek, szórakoztatóak, és kitűnő beszélgetőpartnerek. Jól és pontosan fejezik ki magukat. Eleven szelleműek, érdeklődőek, és szívesen járnak emberek közé. Segítőkész, barátságos, nagyon társaságkedvelő természetűek.

 

Negatív oldaluk abban mutatkozik meg, hogy könnyen elkedvetlenednek, és olyankor elhúzódnak az emberektől. Fejleszteniük kell a tapintatukat és a diplomáciai érzéküket, mert hajlamosak a túlzott szókimondásra, és azzal csak ellenségeket szereznek maguknak. Olyankor távolabb kerülnek a sikertől.

 

Nagyon gyakorlatiasak, és szeretnek tevékenyek, lenni. Burjánzó fantáziájukkal megszépítik a valóságot. Megvan bennük a képesség, hogy remek képzelőerejüket kreatív mederbe tereljék. Hajlanak a türelmetlenségre, és mindent azonnal akarnak.

 

Lényeges témakör számukra a kiegyensúlyozottság. Nagy hatással vannak másokra azzal, hogy kiegyensúlyozottak. Fokozottan igénylik, hogy nem csak hogy erkölcsi elveik legyenek, Hanem Azok szerint is éljenek. Ez sokszor nem sikerül nekik, mert minden oldal érveit megértik, és elfogadják Bizonyos mértékig, Ezért sokszor nehezükre esik valamilyen határozott irányultságot választani és amellett a végsőkig kitartani. A kiegyensúlyozottságnak ez az árnyoldala. Élményvágyuk, kíváncsiságuk miatt legszívesebben állandóan utazgatnának.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: született írók vagy feltalálók. További foglalkozások, amelyek nekik valók: szónok, szórakoztató művész, jogász, orvos, klinikaigazgató, cégalapító, gyógyáru kereskedő, reklámszakember, szépségszalon vezetője.

 

A másik nemmel minduntalan problémáik akadnak. , Oka: a Szabadságvágy!

Akik valamelyik hónap 13-án születtek

 

13-as

 

Képesek a kemény és módszeres munkára, és sikeresek benne

 

Elővigyázatosak, makacsok, fegyelmezettek és kitartóak. Egyes Odafigyelnek minden részletre, és Emiatt néha szem elől tévesztik Az egységes egészet. Gyakran éreznek frusztrációt, korlátok közé szorítottságot és azt, hogy a külső körülmények hátráltatják őket, ám mindezek ellenére jól intézik a dolgokat. A sikerességhez otthonos Környezetre van szükségük. Nagyon szeretetreméltóak, bár Gyakran nehézségeik merülnek fel az önkifejezésben.

 

Világos gondolkodásúak, jól meglátják a szabályszerűségeket, és terveik, cselekedeteik Logikusan, egymásból következően épülnek fel. A célok, amelyek érdekében Ezeket a tulajdonságaikat bevetik, leginkább materiális jellegűek. Ezen a síkon biztos számukra a siker, ám az érzelmek területen Gyakran szenvednek attól, hogy látszólag rosszul fejezik ki az érzéseiket. Vagy teljesen elnyomják az érzelmeiket, vagy pedig megpróbálnak a materiális jellegű problémák esetében meg szokott energiával és dinamizmussal másokban keresni a megoldást, de közben nem gondolják végig, hogy kapnak-e Szeretem, mint amennyit adnak.

 

Negatív tulajdonságaik közé tartozik, hogy verbális képességeik a hátrányukra fordulhatnak, és ez rendkívül ÁLTAL sértődékenyekké válhatnak. Előfordulhat továbbá, hogy túlzottan igényesek és kritikus szelleműek, vagy pedig úgy érzik, mindenki félreérti őket.

 

Nagy boldogság vár rájuk - de csak életük Későbbi szakaszában, addig sok nehézséggel kell megküzdeniük. Soha ne legyenek kedveszegettek! Hobbik: a természet és a vallás.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: az üzleti világhoz tartoznak, és sikeresek lehetnek az építőiparban, a könyvelésben, a kiskereskedelemben, a tervezésben, a bányászatban, a geológiában, az építészetben, az irodai munkában vagy a gyors-és gépírásban egy fafaragásban vagy olyan üzletágban, ahol Sok múlik a részleteken és a statisztikákon. Nem tartoznak az alkotó típusú emberek közé. További szakmák, amelyek nekik valók: villamosmérnök, villanyszerelő, gépész. Alkalmasak Az állami szolgálatra vagy A politikai tevékenységre is.

Akik valamelyik hónap 14-én születtek

 

14-es

 

Kalandvágyók, bátrak, jó az alkalmazkodóképességük, és szeretnek kipróbálni mindent, ami új és másmilyen

 

Ezeknek az embereknek természetes intuíciójuk van. Szívesen hagyják, hogy mások vezessék őket. Együtt érzőek, érzelmesek, és könnyen saját érzelmeik befolyása alá kerülnek. Túlteng a pszichikumuk, szellemük pedig profetikus jellegű.

 

Egyaránt jelen vannak bennük a Konstruktiv és a destruktív hajlamok. Kerülniük kell az alkohol, a drogok és a szex túlzásba vitelét. A művészeti területek helyett többet kellene foglalkozniuk üzleti tevékenységekkel. Szeretnék együtt dolgozni másokkal, és ha muszáj, képesek keményen hajtani, ám általában nem túl hosszú Nem Akarlak keresztül.

 

Akik 14-én születtek, azok többnyire szókimondóak, és nem szeretik, ha mások mondják meg nekik, hogy mit csináljanak. Hajlanak rá, hogy dominánssá és kompromisszumképtelenné váljanak. Egyrészt vonzódnak a függetlenséghez, másrészt viszont pénzügyi szempontból biztonságra vágynak, és Ezért inkább becsatlakoznak valamilyen rendszerbe ahelyett, hogy vállalnak az ugrást az ismeretlenbe. Am ilyenkor is megmarad bennük a vágy a szabadság és a FÜGGETLENSÉG iránt.

 

Életprogramjuk nagyon egyszerű, de megvalósítása rendkívül nehéz. Csak azt akarják, ami szép, jó, tiszta és igaz. Gyakran nem értik meg, hogy ezzel az igényükkel a legtöbb embernél zárt ajtókba ütköznek, még akkor is, ha a többiektől nem elvenni akarnak, Hanem éppen Ellenkezőleg, szeretnének adni nekik.

 

Nincsenek rázós ügyeik 30 éves korukig. A másik nemmel 45 éves koruktól kezdve problémáik adódnak. Engedniük kell, mert különben mások haragját vonják magukra. Ha nem viszik túlzásba az akarnokosodást, akkor sikeresek lesznek az életben.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek akkor lehetnek, ha egy megérzéseiket követik. Nekik való az eladói szakma, Különösen az utazások értékesítése, valamint a külkapcsolatok kiépítése Például a bányászatban vagy brókercégeknél. További nekik való foglalkozás: fül-orr-gégész, szemész szakorvos.

Akik valamelyik hónap 15-én születtek

 

15-ös

 

Megértőek és hűségesek

 

Kreatívak, különösen a zene terén. Remek tanárok vagy szülők válnak belőlük, mert Ügyesek és felelősségteljesek. Pénzügyi teren is sikert kell elérniük, mert adottságuk van arra, hogy magukhoz vonzzák a jó lehetőségeket és a harmonikus körülményeket. A tudást inkább megfigyelés révén szerzik, nem pedig tanulással vagy kutatással. Egész életükben megmaradnak fiatalosnak és aktívnak.

 

Ösztönösen megérzik, ha valakinek támaszra van szüksége, és ők az elsők, akik segítséget nyújtanak. Kedvesek, szinte már túláradóan, és mindenki jól kijön velük. Erős a felelősségtudatuk, ám Ugyanakkor szükségük van egy kis függetlenségre is. Együtt érzőek, segítőkészek és kötelességtudóak.

 

Ők a született teherviselők, akik sokat elviselnek, Gyakran mások helyett is - legszívesebben a felelõsséget vállalják át. Ezt nem erőszakosan teszik, mert a többiek szívesen és önként adják át nekik a terheket, mivel mindenki bennük látja a született "felelősségviselőt". A családi tűzhely mellett is nélkülözhetetlen szerepet töltenek Lennie, és afféle kétnemű Lények: Ők a nagyapa és a kislány egy személyben.

 

Kisgyermekkorban balesetveszély fenyegeti őket. Később remek, ideális házasságot köthetnek. Boldogságuknak valamilyen örökség vagy üzlet képezi az anyagi alapját. Idősebb korukra családi házban élnek rendszerint. Több gyermekük van.

 

A hozzájuk illő foglalkozások: sikereket intellektuális vagy művészeti pályán érhet el, mint Amilyen Például a tanár, a gondozó, az előadó, az orvos, az énekes, a divattervező, a könyvkiadó. További területek, ahol sikeresek lehetnek: kórházi tevékenység, a közösségért végzett munka, hivatalok

Akik valamelyik hónap 16-án születtek

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.